Skip to main content

O Repozytorium

Repozytorium AGH to baza zdeponowanych publikacji i materiałów, powstałych w ramach działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz powiązane z nimi zasoby informacji o autorach, jednostkach organizacyjnych, projektach i wydarzeniach w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Celem Repozytorium jest:
 • gromadzenie, upowszechnianie i długoterminowe przechowywanie dorobku naukowo-badawczego pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,
 • gromadzenie i długoterminowe przechowywanie pozostałych cyfrowych zasobów instytucjonalnych,
 • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w AGH poprzez udostępnianie utworów za pośrednictwem Internetu, zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego,
 • zwiększenie dostępności i widoczności publikacji pracowników AGH, w tym zwiększenie liczby ich cytowań,
 • wspieranie Uczelni w realizacji zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej, MEiN i KRASP w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych.
digital-book.jpg
Zawartość Repozytorium:
Repo-Homepage.png

Publikacje naukowe i dydaktyczne oraz materiały niepublikowane, powstałe w ramach działalności AGH:

 • artykuły, książki, fragmenty książek, raporty (wersje wydawnicze, preprinty oraz postprinty),
 • publikacje pokonferencyjne i materiały z konferencji,
 • czasopisma AGH,
 • rozprawy doktorskie,
 • prace dyplomowe.

Biblioteka Cyfrowa - zdigitalizowane materiały ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH:

 • druki dawne: pochodzące z lat 1801-1945, starodruki, 
 • opisy patentowe, normy branżowe,
 • współczesne monografie, skrypty
 • zasoby multimedialne: wystawy wirtualne, nagrania prelekcji.

Powiązane z publikacjami zasoby informacji:

 • jednostki AGH,
 • profile autorów,
 • projekty badawcze,
 • wydarzenia.

Ze względu na trwający obecnie proces uzupełniania i aktualizacji bazy, zawartość niektórych kolekcji może być tymczasowo niewidoczna, bądź niepełna. Kolejne funkcjonalności będą pojawiać się stopniowo. Prosimy o cierpliwość.

dspace.jpg

Oprogramowanie:

Repozytorium AGH działa na platformie DSpace 7.4